NYHET! 

Arantus AB gör 1 maj-15 juni en nyemission på 2,1 mkr, bolagsvärde pre-money är 9 mkr.

Arantus AB är ett privat bolag så bara ”kvalificerade investerare” kan erbjudas att teckna aktier. Memorandum och teckningssedel kommer måndag 16 maj kl 13 mailas till alla som är registrerade i Trader Invests Private Placement Register (PPR) och inga andra. Vill du ha mer information, memorandum m m men ännu inte är med i Trader Invests Private Placement Register så måste du registrera dig där senast 16 maj kl 13 enklast via denna länk för registrering: 

http://www.traderinvest.se/index.php/investeringserbjudanden/anmal-dig

Frågan är om det är värt att teckna? Är värderingen hög eller låg? Med tanke på att det är ett helt nytt bolag utan varken omsättning eller vinst kan 9 mkr tyckas högt. MEN Arantus verksamhet har stora likheter med Funded by Me (FBM) och Pepins (f d Alternativa Aktiemarknaden). Pepins låter många sparare bli delägare i ett nytt publikt bolag som sen i sin tur investerar 5-20 mkr per bolag i startups som är i en tillväxtfas. Arantus gör likadant men investerar inledningsvis 0,5-3 mkr per bolag i startups som är i mycket tidiga skeden, ofta utan varken intäkter, kunder eller vinst. FBM riktar också mest in sig på bolag i tidiga skeden men har inget mellanliggande bolag utan startupbolaget får ett stort antal nya direkta ägare.

Små bolag i tidiga skeden har inte tid att ha löpande kontakt med en massa små aktieägare men ibland kan de vara bra som ”ambassadörer” eller hjälpa till med en rekrytering t ex. Arantus agerar ”mellanhand” mellan alla indirekta ägare och startupbolaget oavsett i vilken riktning informationen går. Startupbolaget har tillgång till många aktieägare vid behov men slipper mycket besvär och ansvar, t ex ordna omfattande bolagsstämmor, dessutom är det lättare att få igenom en exit vid ett eventuellt uppköp.

FBM började med crowdfunding inriktad mot små onoterade bolag (startups) 2013 i liten skala. 2014 hade FBM en omsättning på 3,9 mkr, 10 anställda och en förlust på -11,8 mkr. FBM gjorde 2014 en nyemission som övertecknades med ett bolagsvärde pre-money på 50 mkr. Vid nyemissionen 2015 var bolagsvärdet pre-money 159 mkr. 2015 hade FBM en oförändrad omsättning på 3,9 mkr, 12 anställda och förlusten ökade till -14,2 mkr. FBM har nu 16 anställda och gör nu ännu en nyemission, med en bolagsvärdering pre-money på 189 mkr. Minsta teckning är 50000:-. 

Pepins slogs 2015 ihop med Alternativa Aktiemarknaden. Pepins hade under några år byggt upp en verksamhet kring att hjälpa startup med kapitalanskaffning mm. Innan sammanslagningen hade AA 2014 en omsättning på ca 4 mkr, en förlust på 1,7 mkr och ett bolagsvärde på ca 11 mkr med ca 25000 aktier. Nu har AA – som bytt namn till Pepins – ett bolagsvärde på ca 39 mkr och ca 84000 aktier. Det betyder att värdet på Pepins startupverksamhet – exkl gamla AA – ligger på ca 28 mkr.

Bolag som är små och i princip nystartade värderas inte, och kan inte värderas på nuvarande omsättning, resultat eller antal kunder. Hela värderingen bygger på förhoppningar/prognoser/mål som ligger flera år fram i tiden. Risken i sådana här bolag är klart högre än i bolag som har en ökande omsättning, ökande antal kunder/användare och kanske börjat visa vinst. Men chansen är i motsvarande grad ännu större än den ökade risken.

Ett bolag i en helt annan bransch men som varken har omsättning eller kunder är Enorama Pharma, som ska lansera ett nytt sorts nikotintuggummi, gör nu en nyemission för notering på First North och har åsatts ett bolagsvärde på ca 48 mkr. Liksom Arantus så finns det etablerade konkurrenter men Enorama siktar på att ta marknadsandelar genom att lansera en produkt som är lite bättre än det som erbjuds idag. Lite samma strategi som Arantus har.

Arantus budget är att år 4 ha ca 50000 sparare/investerare (FBM har idag ca 65000) och att då ha en vinst på 1,3 mkr efter skatt. Stockholmsbörsens genomsnittliga p/e-tal på 18 skulle då ge ett bolagsvärde på ca 23 mkr. Men tillväxtbolag värderas högre än snittet. Med p/e 30 skulle bolagsvärdet år 4 vara ca 39 mkr. Men Arantus huvudsakliga intäkter beräknas komma från success fees” som debiteras aktieägarna i "holdingbolagen". Vid likvideringen av framgångsrika investeringar får Arantus en del av vinsten/värdeökningen. Det är därför mest relevant att betrakta Arantus som ett investmentbolag som är en aktiv ägare i onoterade bolag, som ett mindre Ratos, och då är substansvärdets utveckling det man mest bör titta mest på.

Givet att alla success fees är korrekt bedömda av Arantus och om de skulle inkluderas i bolagets räkenskaper via nuvärdesberäkningar av exits som beräknas göras år 4 så visar bolaget vinst redan efter sitt första verksamhetsår. För t ex bolagets fjärde verksamhetsår bedömer Arantus att nuvärdet på intäkten från success fees från år 8 blir ca 67 mkr vilket ihop med rörelseresultatet på 1,3 mkr ger ett nuvärdesberäknat substansvärde efter år 4 på ca 68 mkr - eller mer inkl nuvärdesberäknade success fees för år 1, 2 och 3 från exits år 5, 6 och 7. En substansvärdeökning till 68 mkr på 4 år är mycket bra.

Denna typ av bolag ska man dock se som en krydda i aktieportföljen och vara beredd på att behålla kanske 4-5 år. Arantus styrelse räknar med att inom 4-5 år antingen bli uppköpta eller gå ihop med något noterat bolag eller om det inte sker kanske starta handel i aktien.

Om du anser att Arantus når sina mål fram till år 4 – eller åtminstone når minst halvvägs - rekommenderas du att teckna. Men läs igenom Arantus memorandum och bilda dig en egen uppfattning. Men det är en liten emission, bara 2,1 mkr och max 120 poster så vänta inte för länge med ditt beslut.

Av: Mikael Skönborg, vinnare av Aktie-SM 2002 och Börs-SM 2005. 

Mikael har skrivit över 60 analyser av bolag som gjort nyemissioner.